3je stebri Inštituta M.O.S.T.

za uspešno predajo družinskega posla na naslednike:

Brezplačni priročnik

7 izzivov za dolgoročno uspešno predajo družinskega posla

Priročnik je nastal na osnovi naših pridobljenih izkušnjah pri uspešno rešenih več kot 200 primerih prenosa družinske dejavnosti na naslednike. Ob tem smo spoznali tudi celotno problematiko. Priročnik vas sistematično vodi do ključnih izzivov in potrebnih uvidov, da bo lahko poslovanje vašega družinskega podjetja dolgoročno uspešno.

Za prenos priročnika vpišite:


Strinjam se, da se na vpisani E-mail pošilja koristne novice in nasvete.