Slaba lastniška strategija in problematika večosebnih družb 2. zapis, 1 del.

Slaba lastniška strategija in problematika večosebnih družb 1. zapis, 2 del.
5. junija, 2019
Slaba lastniška strategija in problematika večosebnih družb 2. zapis, 2 del.
19. junija, 2019

2. Pomanjkanje vizije večosebnih družbe in problem samozaposlovanje lastnikov

Običajno se pot večosebnih družb začne z dogovorom dveh ali več prijateljev, ki imajo poslovno idejo, ali pa s prenosom družinskega podjetja na več potomcev. Največkrat solastniki niti ne preverjajo dejanskega stanja duha, iskrenih želja in ciljev bodočih solastnikov, temveč preprosto sledijo podjetniški ideji. Družbeniki večinoma imajo poslovni načrt za izvedbo projekta in širjenje podjetja, nimajo pa lastniške vizije in strategije.

Lastniška vizija in strategija? Vsako, še tako majhno podjetje, bi moralo imeti vizijo, iz katere izhaja lastniška strategija. Večinoma žal tudi od uspešnih podjetnikov na Inštitutu MoST slišimo, da je njihova vizija realizacija prometa. Večja neumnost preprosto ne obstaja. Ja, realizacija je eden od ciljev podjetja, a kot že samo ime pove, je to končni, izvedbeni del. Torej, realizirali smo npr. uspešen projekt, naročilo itd. To je zgolj izvedba in se navezuje na vodenje dejavnosti.

Vizija je stvar lastnikov. Zajema predvsem cilj, kamor smo usmerjeni in kamor bi radi prišli. Primer. Lastnik(i) se odloči(jo), da bo podjetje čez 15 let poslovalo v 15 državah, imelo 1000 zaposlenih, 100 milijonov prihodkov itd. Vizija je to, kakšno podjetje vidimo v prihodnosti. Vizijo določajo izključno lastniki podjetja, vodstvo in zaposleni pa ji sledijo.

Kaj, če je lastnik tudi direktor? Zadeva je popolnoma enaka. Latnik Jože določi vizijo podjetja, direktor Jože pa ji poizkuša slediti in realizirati cilje, ki jih lastnik Jože določil z namenom uresničiti vizijo… 

Primer. Jože frizer ima vizijo, da bo imel največji frizerski salon v Zgornjem Kašlju. Kakšne cilje mora postaviti lastnik Jože, da bo poslovodja Jože to realiziral in dosegel vizijo lastnika Jožeta?

Večini je težko razumeti razliko med lastnikom in direktorjem-operativcem. Ali je podjetnik lahko oče svojim potomcem? Seveda. Je to druga vloga? Absolutno? Očetovstvo! Torej lahko ločimo tudi lastniško in vodstveno funkcijo in tega ne mešamo, kot tudi svojim mladoletnim potomcem doma ne razlagamo o problemih v službi. Pač pa jih peljemo na sprehod, v park, se zabavat… 

In ravno tukaj se začne uspešna strategija (večosebnih) družb. Lastnik(i) določi(jo) najprej vizijo podjetja. Ko ugotovimo kam bi radi prišli, razmislimo kakšne cilje je potrebno realizirati, da bo vizija v doglednem časovnem roku postala realnost podjetja. Ko so cilji določeni, jih prenesemo na poslovodstvo, ki mu zaupamo, da bo cilje realiziralo in podjetje pripeljalo do želene točke.

Največja težava je v tem, da se v manjših podjetjih venomer meša lastniška in operativna funkcija. Poleg tega je večina prepričana, da je vizija nekaj, kar je pomembno zgolj za velika podjetja. To ne drži. 

Vizijo potrebuje vsako podjetje, ki želi biti uspešno tudi v času krize. Podjetja, ki imajo vizijo, veliko lažje prebrodijo gospodarsko krizo, ker točno vedo, kakšni so cilji in jih lažje prilagodijo razmeram na trgu. To velja tudi za enoosebne družbe in s.p.-je.

Kakšna je razlika pri večosebnih družbah vam bom zaupal naslednjo sredo.