Slaba lastniška strategija in problematika večosebnih družb 5. zapis, 2. del.

Slaba lastniška strategija in problematika večosebnih družb 5. zapis, 1. del.
24. julija, 2019
Slaba lastniška strategija in problematika večosebnih družb 6. zapis, 1. del.
7. avgusta, 2019

Nadaljevanje prejšnjega zapisa…

Gorazda sem povprašal, kakšno podjetje bo ustanovil in s čim se bo ukvarjalo. Hitel mi je razlagati, da ima kar nekaj idej za produkte in tehnološke rešitve, ki jih v teh dveh letih ni uspel realizirati v podjetju, saj je bil Viktor osredotočen le na lastne ideje. Izkazalo se je, da Viktor solastnika ni upošteval praktično na noben področju. Bil je tako zavarovan v svojo vizija, da ni videl ničesar drugega.

Ko sva bila na enem od sestankov z Viktorjem sama, sem ga povprašal, kaj si misli o Gorazdovih idejah. Priznal je, da se s tem ni ukvarjal in niti ne pozna njegovih zamisli. Ko sva se takole pogovarjala, sem ugotovil, da bi Gorazd lahko nadaljeval svoje delo. Na skupnem sestanku sem to omenil. Izkazalo se je, da ima Gorazd željo po odhodu in lastnem podjetju zgolj zato, ker ne more uresničiti svojih idej in je za svoje celodnevno garanje bistveno premalo plačan. 

Povprašal sem ga, če bi ostal v podjetju, če se to uredi. Ker ni bi izrecno proti, smo se z vsemi lastniki začeli pogovarjati o možnosti nadaljnjega sodelovanja. Marko se ni več videl v podjetju in je želel oditi. Resnici na ljubo je podjetje Marka lahko pogrešalo.

Gorazd je zaradi varnosti želel prodati delež, za boljšo plačo pa je bil pripravljen ostati in nadaljevati z delom. Začeli smo iskati večjega investitorja. Interesa je bilo kar nekaj, vendar se Viktorju nihče ni zdel primerna rešitev, saj so bili vsi po vrsti zgolj finančni investitorji, sam pa je želel enako mislečega partnerja. Po nekaj mesecih nam je znanec priporočil bivšega sodelavca, ki je iskal podobna podjetja za večletno sodelovanje. Ponujal je strateško partnerstvo pri prodaji tehnoloških rešitev in izdelkov. 

Viktorju se je ideja zdela odlična. Zaradi preteklih izkušenj si je želel le ohraniti večinski delež. Kako smo uredili lastniška razmerja?

Novi solastnik je Marku izplačal dogovorjeni delež in postal 30% solastnik podjetja. Ker ni želel takoj vložiti večje vsote denarja, smo se dogovorili, da bo Gorazd ostal v podjetju kot solastnik in vodilni razvojnik z najvišjo plačo naslednja 3 leta. Po tem obdobju lahko izstopi kot družbenik in proda svoj delež enemu ali drugemu partnerju.

Kaj vse smo se dogovorili poleg tega, preberite v sredo…